Erke

Veelgestelde vragen - Erkenning aanvragen

MijnCalibris FAQ  Vorige  Volgende
Ik heb een vraag over de aanvraag erkend leerbedrijf in MijnCalibris.

Calibris bouwt op deze manier veel sneller een digitale relatie op met de leerbedrijven. Het kost ong. 20 minuten om de aanvraag in te vullen en daarna is gelijk bekend of het leerbedrijf wel of niet erkend is. Vervolgens zal binnen 24 uur de beschikbare stageplaats(en) op www.stagemarkt.nl staan.Degene die verantwoordelijk is voor opleiden binnen uw organisatie kan op

www.calibris.nl via het digitale loket MijnCalibris een account aanvragen. U krijgt na het invullen van uw gegevens en e-mailadres een bevestigingsmail waarmee u uw account kunt activeren. Uw account blijft 7 dagen beschikbaar. Nadat uw account is geactiveerd kunt u starten met het activeren van uw organisatie.In de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) is geregeld dat iedere organisatie waar een mbo-student stage loopt een erkend leerbedrijf dient te zijn en opgenomen moet zijn in het openbaar register voor erkende leerbedrijven (Bedrijvenregister). Alleen een stage in een erkend leerbedrijf wordt geaccepteerd als BeroepsPraktijkVorming (BPV) en telt mee voor het behalen van het diploma..Organisaties als 'Blijf van mijn lijf huizen' kunnen de erkenning niet digitaal afhandelen. U dient contact op te nemen met de Frontdesk van Calibris 030 750 7888. De Frontdesk zal u verder op weg helpen om de organisatie te erkennen.Ja, u kunt een erkend leerbedrijf worden.

Wanneer u erkend bent is het verplicht om vermeld te worden in het bedrijvenregister en op www.stagemarkt.nl. Als u in één of beide gevallen niet wilt staan, zal uw erkenning worden ingetrokken ( hiervoor neemt u contact op met uw adviseur). Mocht u er geen problemen mee hebben dan kunt u als een erkend leerbedrijf in ons systeem staan. Het voordeel is dat u erkend bent en mocht u alsnog besluiten om een stagiaire aan te nemen dan is alles al voor u geregelt.Het is niet mogelijk om een erkend leerbedrijf te zijn zonder dat u contact hebt met de onderwijsinstelling waar uw stagiairs de opleiding volgen. De theorie en de praktijk vormen samen de opleiding voor de student. Om de samenhang is stand te houden, is contact tussen stageverlenende organisatie en de opleidingsinstelling een vereiste.Met het aanmelden als leerbedrijf, geeft u aan per direct tenminste één stageplaats te bieden.De gegevens zijn zichtbaar via www.stagemarkt.nl en onderwijsinstellingen of studenten kunnen u benaderen of u een stageplaats beschikbaar hebt.Bent u een nieuw leerbedrijf? Dan kunt u een erkenning voor één opleiding aanvragen. Nadat u erkend bent, kunt u inloggen op MijnCalibris met uw gebruikersnaam en wachtwoord op uw erkenning uit te breiden.

Voor erkende leerbedrijven geldt dat u direct kunt inloggen op MijnCalibris en meteen uw erkenning kan uitbreiden.Ja dat is mogelijk.

Nadat u erkend bent wordt u gevraagd of u meerdere vestigingen hebt die u wilt erkennen. Mocht het niet van toepassing zijn dan is de mogelijkheid om later via de inloggegevens op MijnCalibris meerdere vestigingen te erkennen.Dit is mogelijk indien de aangevraagde opleiding niet past in de branche waar u werkzaam bent. Om u te laten registreren selecteert u een opleiding die wel getoond wordt en past binnen uw branche. Als u deze procedure met succes heeft doorlopen kunt u aansluitend in het bedrijvenregister een uitbreidingsaanvraag doen.Aan het aanvagen van een erkenning en registratie erkend leerbedrijf zijn geen kosten verbonden.Ik heb een vraag over inloggen.

U dient contact op te nemen met de Frontdesk 030 750 7888. De frontdesk verifieert de gegevens en sturen u alleen de gebruikersnaam op. Daarna kunt u via het inlogscherm van MijnCalibris een nieuw wachtwoord opvragen.Heeft u langer dan 7 dagen gewacht, dan moet u zich opnieuw aanmelden. Heeft u niet langer dan 7 dagen gewacht en wordt u niet meer doorgelinkt om de aanvraag te starten, neem dan contact op met de Frontdesk 030 750 7888 van Calibris zodat wij u kunnen helpen.Ik heb een vraag over de melding "niet erkend" na aanvraag van een erkenning.

Neem contact op met de Frontdesk van Calibris. Vermeld in de mail uw naam, de naam van de organisatie en de adresgegevens. U krijgt op werkdagen binnen 24 uur bericht over het vervolg.

 

Telefoon030 - 750 7888.


Ik heb een vraag aan een Calibris adviseur.

Binnen 2 dagen na afgifte van erkenning, krijgt u een schriftelijke bevestiging van de erkenning en een certificaat van de opleiding waaarvoor u erkend bent, Op de bevestiging staan ook de gegevens van een adviseur die u kunt benaderen.Ik heb een vraag hoe ik een erkenning kan aanvragen voor een andere opleiding?

U wilt een uitbreiding van een erkenning aanvragen. Indien u uw inloggegevens niet weet kunt u contact opnemen met uw adviseur of de Frontdesk van Calibris.